>
>
>
NGHÀNH GỖ
DAO CẮT Y TẾ
DAO LẠNG DA
DAO NGHÀNH MÚT XỐP & EVA
DAO NGHÀNH BAO BÌ VÀ CARTON
DAO CẮT NGHÀNH GIẤY
DAO CẮT NGHÀNH SẮT THÉP
DAO CẮT NGHÀNH NHỰA
DAO NGHÀNH KHÁC
TIN TỨC
Bộ Phận Hỗ Trợ

P1:

0335 825 067 (Ms. Chi)
0375 429 973 ( Mr: Phương)
P2:

0335 283 067 (Mr.Phương)
0979 058 529 ( Ms.Chinh)
P3:

0335 783 067 ( Mr.Đoàn)
0981 890 286 ( Ms.Cúc)
P4:

0375 429 975 ( Ms.Nguyện)
0375 429 976 (Mr.Đoàn)

0777738173 (Ms.Lan)